Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Ekim 2021

Sirküler No: 82


Yetkili müesseselerin, halk arasında bilenen adı ile döviz alım-satım bürolarının, faaliyet izni ve şube faaliyet izni başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla alınacak ücretler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmiştir.

Diğer taraftan, limit uygulanmaksızın tüm döviz alım satım işlemlerinde TC kimlik numarasının ibrazı ve kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

İlgili usul ve esaslara ekte yer verilmiştir.

EK-1 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-10.htm

EK-2 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/62)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-11.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.