Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
22 Mayıs 2023

Sirküler No: 683


KOSGEB tarafından yapılan açıklama ile, Teknolojik ürünleri yerli imkânlarla üretmek isteyen KOBİ’lere destek sunan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı yeniden düzenlendi. Desteğin üst limiti 10 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

Teknoyatırım Destek Programı, (Ar-Ge), Ürün Geliştirme (Ür-Ge) yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 10 milyon TL’ye kadar destek verilecektir.

Program çağrı esaslı olmayıp, yıl içerisinde sürekli başvuruya açık tutulacak olup program için şartları taşıyan herkes istediği zaman başvuru yapabilecek. Destek almaya hak kazananlar, talep etmeleri halinde komite kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının yüzde 35’lik kısmını erken ödeme olarak projesine başladığında alabileceklerdir.

Destek Oranları

Destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı, makine-teçhizat desteği ve yazılım giderleri desteği yüzde 70’i geri ödemeli, yüzde 30’u geri ödemesiz olmak üzere yüzde 60’ tır.

Personel giderlerine ise yüzde 100 oranında geri ödemesiz destek verilecek. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için yerli malı belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecektir.

Teknoloji Düzeyine Göre Destek

Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1 milyon 400 bin TL, geri ödemesiz 600 bin TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL destek sağlanırken, orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için ise geri ödemeli 7 milyon TL, geri ödemesiz 3 milyon TL olmak üzere toplam 10 milyon TL’ye kadar destek verilecektir.

Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecektir.

Destek programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Programa başvuru için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.