Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Mayıs 2023

Sirküler No: 684


Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 2023/71 sayılı Kararı ile;

  • 7420 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinde yer alan, 11.3.2020 tarihinden itibaren COVİD kapsamında uygulanan ve tahsil edilmiş olan para cezalarının iade edilmeyeceği hükmü iptal edilmiştir.

Böylelikle COVİD kapsamında idari para cezasına muhatap olanların ödedikleri para cezalarının iptal kararına dayanılarak iade süreci yolu da açılabilecektir.

Süreç içerisinde ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi Kararı için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.