Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
23 Şubat 2022

Sirküler No: 233


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.02.2022 tarihli Kararı ile;

Taşıt alımlarında kredi vade sınırları;

  • Değeri dört yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımlarında kırk sekiz ay,
  • Dört yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayanlarda otuz altı ay,
  • Sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayanlarda yirmi dört ay,
  • Bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki milyon Türk Lirasının üzerinde olmayanlarda ise on iki ay olarak belirlenmiştir.

Kredi vadeleri ve açılabilecek kredi oranlarına ilişkin ayrıntılar ekte yer almaktadır.

EK- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1099

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.