Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
23 Şubat 2022

Sirküler No: 232


526 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon”un elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile belge veya bilgilerinin elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

e-Adisyon uygulamasına dahil olmak isteyen mükelleflerin; “Özel Entegratör Yöntemi” ya da “Doğrudan Entegrasyon Yöntemi”nden birisini tercih ederek başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için başvuruyu yapması, gerekmektedir.

Bu çerçevede, Gelir İdaresi Başkanlığınca “e-Adisyon Belgesi Özel Entegrasyon İzni” alan kurumlar açıklanmıştır.

Liste ekte yer almaktadır.

EK- e-Adisyon Belgesi Özel Entegratörler Listesi.

https://ebelge.gib.gov.tr/eadisyonbelgesiozelentegratorlerlistesi.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.