Sirküler

No: 175

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Haziran 2020


Staj yapan öğrencilere asgari ücretin net/brüt tutarın %15 ila %30’u karşılığı tutar ödenmektedir.

Örneğin; haftada 3 gün staj gördüğü işyerinde, 2 gün okulunda olması gereken bir öğrenci için her ay 3308 sayılı Kanunun 25’inci maddesinin birinci fıkrasındaki oranlarda ücret ödenmesi gerekir. Yani, ücret ödemesi staj sözleşmesine göre staj göreceği işyerinde kaç gün bulunması gerekiyorsa o kadar süre bulunduğu/çalıştığı için söz konusu olacaktır. Örneğimizde, haftada 3 gün ayda 12 gün karşılığı ödenmesi gereken ücret, 3308/25. Maddede belirtilen ücrettir.  Aksi bir görüş Kanunun mantığı ile çelişir. Öğrenci meslek eğitimi için staj göreceği işyerine devam etmek zorundadır. Öğrencinin devam etmediği günler için ücretinin kesilebilmesi staj gördüğü işyeri işvereninin takdirindedir. Staj gördüğü işyeri işvereni öğrencinin devamsızlık yaptığı günler için ücretin kesilmesine karar verirse, aşağıdaki formül ile ödenmesi gereken ücreti hesap ederek bunun karşılığı ücreti öder.

(Asgari Ücret x %30) – (Asgari Ücret x %30 x Devamsızlık Gün Sayısı) : 30

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.