Sirküler

No: 174

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Haziran 2020


Mesleki Yeterlilik Belgeleri, bir kişinin mesleğini bildiğini ve doğru bir şekilde icra ettiğini teyit eden uluslararası akredite belgelerdir.

04.04.2015 tarihli 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74’üncü maddesi ile 21.09.2006 tarihli 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na eklenen Ek 1’inci maddesi ile bazı mesleklerde belge zorunluluğu getirilmiştir.

5544 sayılı Kanunda meslekî yeterlilik belgesi, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeler olarak tanımlanmıştır.

Belge zorunluluğundan bahsedebilmesi için, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir.

Mesleki yeterlilik zorunluluğu tehlikeli ve çok tehlikeli işler için geçerlidir.

Mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişiler işverenler tarafından çalıştırılamazlar.

Belge zorunluluğuna ilişkin denetimler iş müfettişlerince yürütülmektedir.

Belgesiz çalışan her kişi için işverenlere (2020 yılı için) 950,95 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.