Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
20 Haziran 2022

Sirküler No: 584


İş kazası durumunda, iş kazası olayı eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu’na en geç kazadan sonraki 3 işgünü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile manuel olarak kâğıt ortamında bildirilir. Ücret ödemesi ve iş kazası bildirimi staj gördükleri işverenler tarafından yapılır. Bildirimin yapılmaması halinde idari para cezası okula değil, staj görülen işletmeye uygulanacaktır. Ancak, okul tarafından süresinde bildirim yapılması durumunda bu bildirim işletme adına yapılmış sayılacaktır. Bununla birlikte söz konusu kapsamda sayılanların istirahat raporu almış olması durumunda çalışılmadığına dair bildirim işlemlerinin primlerin bildirildiği okul tarafından yapılması gerekmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.