Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
20 Haziran 2022

Sirküler No: 585


4/1-a (SSK) sigortalılarının herhangi bir nedenle örneğin emekliliklerinde çalıştıkları işyeri işvereni tarafından mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesi gereği kıdem tazminatı ödenir.

4/1-c (Emekli Sandığı) sigortalılarının emekliliklerinde çalıştıkları kurumdan geri alınmak üzere SGK tarafından sigortalıya mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun yürürlükte bulunan 89’uncu maddesi gereği emekli ikramiyesi ödenir.

4/1-b (BAĞ-KUR) sigortalılarının emekliliğinde kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi şeklinde toplu para olarak ödenmesi gereken bir ödeme kanunen bulunmamaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.