Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
20 Haziran 2022

Sirküler No: 583


5510 sayılı Kanunun “malul sayılma” başlıklı 25’inci maddesi hükmüne göre; sigortalıların malul sayılabilmesi için ya çalışma gücünün ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün %60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.  Dolayısıyla sigortalı çalışma gücünün %60’ını yitirmiş olsa bile, ilk sigortalılık başlangıcından önce bu durum meydana geldiğinden malullük sigortasından yararlanma imkânı yoktur.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.