Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
20 Eylül 2021

Sirküler No: 513


Sirkülerimizi SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı’nın 27 Nisan 2015 tarihli 2233021 sayılı Genel Yazı çerçevesinde cevaplayalım.

Genel Yazı’da; ev içinde yaşayanları evden alarak alışverişe, gezmeye götüren, boş zamanını evin bölüm ve eklentilerinde geçiren şoförlük hizmeti ev hizmeti sayılacaktır denilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.