Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Kasım 2021

Sirküler No: 539


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesine göre; meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları SGK Yönetim Kurulunca belirlenmektedir.

Bu kapsamda;

01.01.2017 tarihinden itibaren söz konusu sınır SGK Yönetim Kurulu’nun 05.01.2017 tarih ve 2017/03 sayılı kararı ile istihkak ve maliyet tutarı 10.000.000 TL iken;

01.01.2022 tarihinden itibaren söz konusu sınır 5.000.000 (beşmilyon) TL SGK Yönetim Kurulu’nun 21.10.2021 tarih ve 2021/369 sayılı kararı ile artırılarak 15.000.000 (onbeşmilyon) TL’ye çıkartılmıştır.

Buna göre; 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ihaleli işlerde istihkak ve inşaat işyerlerinde maliyet tutarı 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası)’ye kadar olan işlerde işverenlerin talebi üzerine SMMM’ler, herhangi bir sınır olmaksızın da YMM’ler rapor düzenleyebilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.