Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Kasım 2021

Sirküler No: 96


Ticaret Bakanlığınca, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli;

– “Mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – deri taklidi/diğerleri” ürünü,

– Cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” ürünü,

– “Dişleri adi metallerden olanlar” ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Diğerleri” olarak kayıtlı, kayarak işleyen fermuarlara ürünlerine,

Yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırılmıştır.

Sözkonusu soruşturmalara dair usul ve esasları içeren Tebliğlere ekte yer verilmiştir.

EK-1 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/48)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211030-18.htm

EK-2 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/49)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211030-19.htm

EK-3 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/50)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211030-20.htm 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.