Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Kasım 2021

Sirküler No: 97


-Müşteriye ait gayrimenkulün satışına ilişkin emlak komisyoncusu ile yapılan aracılık karşılığı ödenecek komisyona ilişkin olarak düzenlenen “Satılıklarda Yetki Belgesi Sözleşmesi” başlıklı kağıdın, gayrimenkulün satışı için taahhüt edilen aracılık komisyonu bedeli üzerinden nüsha sayısı itibarıyla 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı I/A-1 fıkrası uyarınca;

 – Satışın “Gayrimenkul Alım-Satım-Tellaliye- Komisyon Akdi ve İş Takip Sözleşmesi” kapsamında hizmet bedelinin yanında alım-satımı hususunda anlaşmaya varılan taşınmazın satış bedeline de yer verilmesi ve alıcı, satıcı ve komisyoncunun imzasını da taşıması halinde söz konusu kâğıdın 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem olan taşınmazın alım satımına ilişkin tutar üzerinden;

Nispi damga vergisine, tabi tutulması gerekmektedir.

Söz konusu görüşleri içeren Gelir İdaresi Başkanlığı özelgelerine Sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 24/12/2016 tarih ve 158111 sayılı Damga Vergisi Özelgesi

EK-2 13/03/2014 tarih ve 245  sayılı Damga Vergisi Özelgesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.