Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
08 Nisan 2022

Sirküler No: 270


TCMB tarafından 8 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ (Sayı: 2022/16) ile tüzel kişilerin 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin talep halinde dönüşüm kuru üzerinden TL ye çevrilebilmesi düzenlemesi değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik sonrasında;

-Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalardaki mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecektir.

Tebliğ ekte yer almaktadır.

EK- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği (Sayı: 2022/16)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220408-14.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.