Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
08 Nisan 2022

Sirküler No: 271


Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan Duyuru ile;

-23/3/2022 tarihli ve 31787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/3/2022 tarihli ve 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, Hizmet Vergisi Beyannamesinin (Banka Muameleleri Vergisi) Bildirimler – Kambiyo ve Kıymetli Maden İşlemlerine İlişkin Bildirim – Kambiyo İşlemleri bölümünde yer alan “1. 98/11591 sayılı BKK eki Kararın 1/1-e maddesi kapsamında sıfır orana tabi işlemler” başlığına “1.7. 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları” satırı eklenmiştir.

Söz konusu beyannameyi vermesi gereken mükelleflerin, Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.