Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Nisan 2022

Sirküler No: 545


2013 yılından beri yürürlükte bulunan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılarak, yerine 08.04.2022 tarihli 31803 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur.

Yönetmelik İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.