Sirküler

No: 89

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
30 Ocak 2020


1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar hakkında SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.01.2020 tarihli 2020/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

2020/2 sayılı Genelge için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.