Sirküler

No: 90

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Şubat 2020


Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 01.02.2020 ve 03.02.2020 tarihlerinde iki adet duyuru ve 16.01.2020 tarihinde de 2020/1 seri numaralı uygulama iç genelgesi yayımlanmıştır.

Ekler:

2 adet duyuru

1 adet iç genelge

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.