Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Şubat 2022

Sirküler No: 505


Ülkemiz ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) bir mali destek uygulaması olup, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nden uygulama illerinde faaliyet gösteren, ilk önce kayıt yaptıran ve gerekli şartları taşıyan proje uygulama süresince ortalama 4.000 kadın işverene 20 ay süreyle her ay yaklaşık 320 Avro’ya kadar hibe desteği verilmesi planlanmaktadır. Hibe başvurusunda bulunacak kadın işverenlerin, başvuruda bulundukları işletmelerinin 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için bilgilendirme broşürünü tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.