Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Şubat 2022

Sirküler No: 224


14 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanı Kararı ile;

1-Toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir.

2-ÖTV’ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar için %8 olarak devam edecektir.

Anılan Karar ekte yer almaktadır.

EK- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220213-8.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.