Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Şubat 2022

Sirküler No: 223


Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2021 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar, 11 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536) ile tespit edilmiş ve duyurulmuştur.

Anılan Tebliğ ekte yer almaktadır.

EK-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-5.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.