Sirküler

No: 6

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Ekim 2019


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 08.10.2019 tarih ve E.15121183 sayılı Genel Yazı ile artık bundan böyle; işverenlerin belge verme süreleri ile tahakkuk eden prim borçlarının yasal sürelerini geçirmemeleri amacıyla SGK’ da kayıtlı e-Posta adreslerine SGK İl Müdürlüklerince elektronik posta yoluyla uyarı mesajı gönderilecektir.

Söz konusu uygulamadan yararlanabilmek için; işyeri tescil sisteminde e-Posta adresi dolu olan işverenlere sistem tarafından otomatik olarak gönderilecek ancak e-Posta adresi boş olan işverenlerden talep edenler olması halinde ise konuyla ilgili işyeri tescil ekranlarındagerekli güncelleme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Gönderilecek E-Posta Mesaj Metinleri:

 

– Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ilgili olarak;

“………./……….. ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilme süresi …/…/……. tarihinde sona ermektedir. Bu ayda/dönemde sigortalı bildiriminiz yoksa ya da bildiriminizi yaptıysanız bu uyarıyı dikkate almayınız.”

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile ilgili olarak;

“…………/……….. ayına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi …/…/……. tarihinde sona ermektedir. Bu ayda/dönemde bildiriminizi yaptıysanız bu uyarıyı dikkate almayınız.”

Tahakkuk eden prim borçları ile ilgili olarak;

“İşyerinizde çalıştırmış olduğunuz sigortalılara ilişkin tahakkuk eden ………/……….. ayı prim borcunuzun ödeme süresi …/…/……… tarihinde sona ermektedir. Bu ayda/dönemde sigortalı bildiriminiz yoksa ya da ödemenizi yaptıysanız bu uyarıyı dikkate almayınız.”

 

EK: Genel Yazı (3 sayfa)

 

NOT: Söz konusu uyarı mesajlarından yararlanabilmek için işverenlerin İŞYERİ TESCİL EKRANLARINDAN e-posta adreslerini kontrol etmelerini, değişmiş olanların güncellemelerini, olmayanların ise doldurmalarını tavsiye ediyoruz. Böylelikle, belge verme ile prim ödeme sürelerini geçirmemek ve böylelikle erken uyarı sistemi ile herhangi bir idari para cezası ve gecikme cezası ve zammı ile karşılaşmamak adına önem arz etmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.