Sirküler

No: 249

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Ekim 2020


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 28 Eylül 2020 tarihli 11538882 sayılı Genel Yazısı ile; koronavirüs salgını nedeniyle idari para cezalarına ilişkin işlemler (zamanaşımına girme riski bulunanlar hariç) ve henüz icraya intikal ettirilmeyen alacaklar ile ilgili borç bildirimi işlemleri SGK tarafından ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.