Sirküler

No: 250

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Ekim 2020


30 Eylül 2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Eğitim Kurumunca hazırlanan 2020/25 sayılı Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ile aşağıda yer verilen meslek standardı yayımlanmıştır.

1) Hızlı Servis Restoran (Fas Food) Eleman (Staff) (Seviye 3)

2) Hızlı Servis Restoran (Fas Food) Sorumlusu (Supervisor) (Seviye 4)

3) Hızlı Servis Restoran (Fas Food) Yöneticisi (Manager) (Seviye 5)