Sirküler

No: 251

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Ekim 2020


4857 sayılı İş Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre; işçilere tatil gününden önce işveren tarafından belirlenen işgünlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, Kanunun Ek 2’nci maddesinde sayılan izin süreleri, 1 haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

Bu çerçevede, işçinin 1 günlük aldığı ücretsiz izin “1 haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinler” kapsamında değerlendirildiğinden işçinin hafta tatiline hak kazanabileceği değerlendirilmektedir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.