Sirküler

No: 252

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Ekim 2020


Hak edip kullanılmayan yıllık izinlere ait ücret iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle son bulması halinde ödenmekte olup, 4857 sayılı İş Kanunu’nda bu ücretlerde takdiri indirim uygulanıp uygulanmayacağına dair düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu konuda yardı kararlarına bakmamız gerekir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bir kararında (T.25.02.2010, E.2010/3038, K.2010/4950); sözleşmenin feshi üzerine ödenmesi gereken izin ücretlerinden takdiri indirim yapılmaması gerektiğine hükmedilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.