Sirküler

No: 253

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Ekim 2020


Bir olayın iş kazası sayılabilmesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesinde 5 hal ve durum için hüküm altına alınmıştır. Bunlardan birisi de, 4/1-a kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelmesi ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getirmesidir.

Emziren kadın sigortalıların süt izni süresi içerisinde, bebeğin bulunduğu yere gidip gelmesi sırasında ve bebeğin bulunduğu yerde geçirdikleri kaza olayları, iş kazası olarak kabul edilecektir. Ancak, emziren kadın sigortalı süt izni içerisinde bebeğin emzirilmesi ile ilgisi bulunmayan örneğin arkadaşını ziyaret etmesi, alış verişe gitmesi sırasında meydana gelen kaza olayları iş kazası sayılamaz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (T.10.06.1983, 328/652) süt izni verilen sigortalının bu izin süresi içinde işyerine gelmek üzere yolda karşıdan karşıya geçerken motorlu taşıtın çarpması sonucu vefat etmesi olayını iş kazası olarak kabul etmiştir.

 

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.