Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Ekim 2021

Sirküler No: 520


SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından SGK Ünitelerine gönderilen yazıda, SGK tarafından iş kazası incelemesi esnasında 6331 sayılı Kanun kapsamında tutulması gereken kayıt ve
belgeler istenilmesi halinde ibraz edilmez ise 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin (e) bendine göre idari para cezası uygulanacağını açıklamıştır.

Yazı için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.