Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Ekim 2021

Sirküler No: 70


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 30/9/2021 tarihli ve 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararında değişiklik yapılmış ve aşağıda belirtilen tevkifat oranlarının yürürlük süresi, 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmıştır.

 

Bu çerçevede

 

1)1 Ekim 2021 tarihi itibari ile açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ilişkin olarak elde edilen;

a)Mevduat faizlerinden;

                i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

                ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

                iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

                iv)Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

       b) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

               i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

               ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

               iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 

 2) 1 Ekim 2021 tarihinden Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara ilişkin;

 

                i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

                ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

                iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

                iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5

                v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

                vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

tevkifat yapılacaktır.

EK-1 Tevkifat düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211001-29.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.