Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
05 Ekim 2021

Sirküler No: 71


Çalışanlara ödenecek kıdem tazminatlarının ticari kazançtan indirim konusu yapılabilmesi hususunda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde özel bir hüküm bulunmamakla birlikte;

  1. İşçinin İş Kanununa göre kıdem tazminatına hak kazanması ve hak edilen kıdem tazminatının da ödenmiş olması gerekir.
  1. Tahakkuk etmiş olsa da ödenmemiş kıdem tazminatlarının gider yazılması mümkün değildir.
  1. İş akitleri sonlandırılan çalışanların faaliyetin sonlandırılmasından sonra ödenecek kıdem tazminatı tutarları ise, mükellefiyetin sona ermesi dolayısıyla yasal defter kayıtlarında göstermek mümkün bulunmadığından ödenmiş kıdem tazminatı tutarlarının  ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılamaz.

Konu ile ilgili Gelir İdaresinin özelgesi ekte yer almaktadır.

EK-1 Gelir İdaresinin 07/06/2021 tarih ve 444513 sayılı Özelgesi

https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.