Sirküler

No: 419

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
06 Mayıs 2021


7256 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 27 nci madde, 13 üncü maddesi ile eklenen geçici 28 inci madde ile getirilen sigorta primi desteğine ilişkin usul ve esaslar daha önce 2020/49 sayılı ve 2020/50 sayılı Genelgeler ile belirlenmişti.

Bu defa belirtilen iki destek kapsamında hazırlanan programlar işletime açılmış olup işveren intra programlarında yer alan uygulamaların kullanılması, SGK yayımladığı 27.04.2021 tarihli 24428096 sayılı Genel Yazı ile duyurmuştur.

Bu Genel yazı ile programın ne şekilde işletilmesi gerektiği ayrıntılı bir şekilde aşağıda yer alan başlıklar altında açıklanmıştır.

1- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 ve Geçici 28 inci Maddelerinde Yer Alan Destek Uygulamaları

2- Geriye Yönelik Belge Değişikliği ile 17256 veya 27256 Kanun Numaralı Belgenin İşleme Alınması İşlemleri

3- Hatalı Teşvik Listesinde Yer Alan 17256 veya 27256 Kanun Numaralı Belgenin İptali

  1. a) 17256 Kanun Numaralı Belgenin Hatalı Teşvik Listesinde Yer Alması
  2. b) 27256 Kanun Numaralı Belgenin Hatalı Teşvik Listesinde Yer Alması
  3. c) 17256 Veya 27256 Kanun Numaralı Belgenin “Yersiz Destek İçin Ek Tahakkuk Oluşturulmalı” Açıklama Mesajı İle Hatalı Teşvik Listesinde Yer Alması

4- Mahsup İşlemleri

Genel Yazı İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.