Sirküler

No: 420

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
06 Mayıs 2021


Hisse Devrine İlişkin Bildirimler, Katılım, Birleşme ve Adi Şirkete Yeni Ortak Eklenmesine Dair İşyeri Bildirgelerinin E-Devlet üzerinden elektronik ortamda SGK’ ya gönderilmesine ilişkin ekranlar işletime açılmış, işverenlerce sisteme girilen bu kayıtlar gerekli incelemelerin ardından işyerinin işlem gördüğü SGK Ünitesi tarafından onaylanarak işleme alınacaktır.

Genel Yazı İçin Tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.