Sirküler

No: 418

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
03 Mayıs 2021


7316 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanununun 17’nci maddesinde geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması ile ilgili degişiklik yapılmış olup, uygulamanın usul ve esasları SGK tarafından yayımlanan 2021-13 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

2021-13 sayılı Genelge İçin Tıklayınız…