Sirküler

No: 417

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
03 Mayıs 2021


4447 sayılı Kanunun geçici 30’uncu maddesinde yer alan NACE 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet gösteren işyerleri için getirilen prim destegi 01/04/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22/04/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, uygulamanın usul ve esasları SGK tarafından yayımlanan 2021-14 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

2021-14 sayılı Genelge İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.