Sirküler

No: 480

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Temmuz 2021


27 Temmuz 2021 tarihli 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1’nci maddesiyle yapılan değişiklikle profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez iken bu süre herhangi bir hafta içinde 2 kez 10 saate çıkarılabilecektir. Bu düzenleme ile profesyonel ve ağır vasıta ehliyetiyle taşıt kullananların günlük azami çalışma süresi 9 saat iken herhangi bir hafta içinde 2 kez 1 saat artırılarak 10 saat olarak uygulanabilecektir.

Eski Hali

Günlük Çalışma Süresi

Madde 6 —Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında;

  1. a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi de 9 saati geçemez.

Yeni Hali

Günlük Çalışma Süresi

Madde 6 —Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında;

a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.