Sirküler

No: 481

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Temmuz 2021


SGK yayımlandığı 19.07.2021 tarihli 2021-26 sayılı Genelge ile, 5 ve 6 puanlık prim indirimde Türkiye genelinde işverenlere ait tüm işyerlerinde toplam 15,00 TL üzerinde sigorta primş, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası, gecikme cezası ve zammı
olması halinde söz konusu prim indirimlerden 01.09.2021 tarihinden itibaren yararlanılamayacağını duyurdu.

Ayrıntılı bilgi için Genelgeyi tıklayınız

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.