Sirküler

No: 20

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
26 Temmuz 2021


20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile 20 Temmuz 2021 tarihi itibarı ile  itirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet) yapılabilmesi imkanı getirilmiştir.

e-İtirazen şikayet sürecine ilişkin aday, istekli veya istekli olabileceklerin faydalanabileceği yardım kılavuzuna aşağıdaki linkten erişim sağlanabilecek olup başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda da ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Buna göre Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde;

– İlk aşamada sadece EKAP’ta yer alan imza yetkilileri e-itirazen şikayet başvurusu yapabilecek olup avukat aracılığıyla elektronik başvuru daha sonraki geliştirmede devreye alınacaktır.

– İtirazen şikayet başvuru bedeli yatırılmaması halinde EKAP üzerinden e-itirazen şikayet başvurusu yapılamayacaktır. Bu nedenle, söz konusu başvuru bedelinin Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank nezdindeki Kurumsal tahsilat hesaplarına yatırılması aşamasında “İtirazen şikayet başvuru bedeli” için tahsis edilmiş olan hesaba ilgili tutarın yatırılmış olması önem arz etmektedir.

– E-itirazen şikayet uygulaması ile ortak girişimler adına  pilot/koordinatör ortak EKAP üzerinden e- itirazen şikayet başvurusu yapabilecektir.

E- İtirazen Şikayet Başvurusu Düzenlenmesi Kullanım Kılavuzuna Sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 E- İtirazen Şikayet Başvurusu Düzenlenmesi Kullanım Kılavuzu

http://dosyalar.kik.gov.tr/genel/IhaleGovTr/KIK_E-ItirazenSikayetIslemleri_KullanimKilavuzu_Nihai.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.