Sirküler

No: 19

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
26 Temmuz 2021


20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan duyuru ile;

20 Temmuz 2021 tarihinden itibaren EKAP’a kayıt olacak T.C. Kanunlarına Göre Kurulmuş Tüzel Kişilik protokollerinin ekinde,  protokolü imzalayan ve protokolde imza yetkilisi olarak belirtilen kişilere ait yetki belgesi olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu ( EKAP) üzerinden, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer yasalar gereğince gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerde sınırsız olarak (konu kısıtlaması, parasal sınırlama ve yetki sınırlaması olmaksızın), münferiden işlem gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi içerecek şekilde hazırlanmış,  Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile noter onaylı imza beyannamesinin sunulması gerekmektedir.

20 Temmuz 2021 tarihinden sonra imza sirküleri, imza yetkilisi yetki belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

20 Temmuz öncesi oluşturulan EKAP protokollerinde yetki belgesi imza sirküleri seçilen veya imza sirküleri eksik olan başvurular için noter onaylı imza sirküleri gönderilerek başvuru tamamlanabilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.