Sirküler

No: 233

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Eylül 2020


4857 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre; y
ıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Bu çerçevede, Pazar günü hafta tatili sayıldığından (hafta tatili Pazar günü dışında bir gün de olabilir), yıllık izin hesabında dikkate alınmamaktadır. Örneğin; 14 Haziran 2019 Cuma gününden itibaren 10 gün izin kullanmak isteyen işçinin izin dönüşü 26 Haziran 2019 Çarşamba günü olacaktır. Bu günlere denk gelen iki hafta sonu Pazar günleri yıllık izin hesabına dâhil edilmemiştir.