Sirküler

No: 232

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Eylül 2020


4857 sayılı Kanunun 67’nci maddesine göre; işyerlerinde günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işçilere (uygun araçlarla) duyurulur. Yapılan işlerin niteliğine göre, işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.

Bu çerçevede, işçilerin uyması bakımından işyerlerinde günlük çalışma ve dinlenme saatleri örneğin işyerinde herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilir ve yapılan işin niteliğine göre de farklı şekillerde söz konusun çalışma ve dinlenme saatleri farklılık gösterebilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.