Sirküler

No: 231

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Eylül 2020


4857 sayılı Kanunun 41’inci maddesinin yedinci fıkrasına göre, fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmektedir.

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde; fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerektiği, zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmayacağı, fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınacağı ve işçi özlük dosyasında saklanacağı, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu bilgiler ışığında, fazla çalışma için her yıl başında onay alınması zorunlu olmayıp, iş sözleşmesinin yapıldığı esnada veya ihtiyaç ortaya çıktığında alınması yeterli kabul edilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.