Sirküler

No: 230

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Eylül 2020


Kıdem tazminatına hak kazanma şartlarından birisi de, muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla işçinin iş akdini fesh etmesidir. Genel olarak bedelli askerlik uygulamasında, temel askerlik eğitimi bulunmamakta olup, bu nedenle bedelli askerlik nedeniyle iş sözleşmesini fesh eden işçiye kıdem tazminatı ödenmemektedir. Aynı yönde; Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na 15.08.2012 tarih ve 10325 sayılı görüş yazısı da bulunmaktadır. Ancak, dönem bedelli askerlik ile ilgili olarak bir takım yasal düzenlemelere gidildiği ve temel eğitime tabi tutulduğu görülmektedir. En son, 26.07.2018 tarihli 7146 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na Geçici 55’inci madde eklenmiştir. Bu maddede,
21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar hükmü getirilmiştir. Bu yönden bakıldığında bu yeni duruma göre işçi 03.08.2018 tarihinden sonra bedelli askerlik nedeniyle iş akdini fesh etmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanabileceği değerlendirilmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.