Sirküler

No: 234

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Eylül 2020


İş sözleşmesi Türkçe dışında başka bir dilde yapılabilir. Ancak işçi ilgili yabancı dili bildiğini, okuduğunu, anladığını, anlamadığı yerlerde açıklık kazandığını ve bunu kabul ettiğini not olarak yazıp, o bölümü de imzalamalıdır veya iş sözleşmesi hem Türkçe hem de ilgili dilde yazılıp imzalanmalıdır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.