Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
22 Mayıs 2023

Sirküler No: 805


Ölüm, doğum ve evlenme yardımı gibi ücret eklentilerinin kıdem tazminatına esas ücrete dâhil edilebilmesi için dört şartın gerçekleşmesi gerekir.

a) İşçiye bir menfaat sağlanmış olmalı,

b) Menfaat para ile ölçülebilir nitelikte olmalı,

c) Menfaat kanundan ya da akitten doğmalı,

d) Menfaatler arızi olmamalı.

Yargı kararlarında kavram olarak devamlılık ve arizilik açıklığa kavuşturulmuş olmadığından bazı ücret ekleri ve ödemelerin devamlı nitelikte olup olmadıkları görüş ayrılıklarına yol açmaktadır. Bir görüşe göre, işçiye kanun veya sözleşmeyle sağlanan menfaatin, belirli zaman aralıkları ile tekrar ödenmesi söz konusu ise, devamlılık niteliği taşıdığı kabul edilmelidir. Gerçekten de devamlılık, ödemenin periyodik olarak yapılması halinde ortaya çıkan bir niteliktir.

Bu genel şartlar dikkate alındığında doğum, ölüm ve evlenme yardımları düzenli olarak yapılan bir ödeme olmadığı için kıdem tazminatı hesabına dâhil edilmez.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.