Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
22 Mayıs 2023

Sirküler No: 804


4857 sayılı İş Kanunu’nun “istisnalar” başlığını taşıyan 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; “deniz ve hava taşıma işlerinde” 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanmamaktadır. Bununla beraber, ikinci fıkrasının (b) bendinde ise “havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler” 4857 sayılı Kanuna tabidir.

Bu mevzuat gereği, uçaklarda kabin memuru, pilot gibi hava taşıma işinde çalışanlar hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanmamakta iken, havacılığın yer işinde çalışanlar hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Hava taşıma işinde çalışanlara Türk Borçlar Kanunu uygulanmaktadır.

Bu açıklamalara göre, hava taşıma işinde çalıştırılan kabin memurlarına mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14. Maddesine göre kıdem tazminatı hakkı bulunmamakta olup, ancak hizmet sözleşmelerinde veya diğer sözleşmelerinde (toplu iş sözleşmesi gibi) kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme yapılmışsa buna göre kıdem tazminatı hesaplamaları yapılmaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.