Sirküler

No: 51

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
13 Eylül 2021


Anayasa Mahkemesince bireysel başvuru kapsamında yapılan mülkiyet hakkının ihlali iddiasının incelenmesi neticesinde,

-Devletin hüküm ve tasarrufundan önce başlayan ve tapuda kayıtlı olmayan bir taşınmazı Medeni Kanun hükümlerine göre 20 yıl süre ile aralıksız ve çekişmesiz zilyed olarak kullanan kişinin olağanüstü zamanaşımı yöntemi ile kendi adına tescilini isteyebileceği, mülkiyetin bu koşullar sağlandığında gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerektiği,

-Kişinin mülkiyetine geçmiş olarak değerlendirilen taşınmazın, sonradan tapuda Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilmiş olsa bile fuzuli işgalden dolayı kişiden ecrimisil talep edilmesinin mülkiyet hakkının ihlali olduğu,

Hükme bağlanmıştır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.