Sirküler

No: 52

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
13 Eylül 2021


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı ile; Bölge idare mahkemelerinin kararları arasındaki farklılıklara yönelik olarak;

-27 Mart 2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmeleri veya karşılıklı sona erdirme sözleşmeleri kapsamında ödenen ihbar tazminatlarının ücret geliri olduğu ve vergilendirilmesinde hukuk aykırılık bulunmadığı belirtilmiş ve aykırılığın bu yönde giderilmesi kararlaştırılmıştır.

Karara ekte yer verilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.