Sirküler

No: 53

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
13 Eylül 2021


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı ile; Bölge İdare Mahkemelerinin kararları arasındaki farklılıklara yönelik olarak;

-156/2012 tarihinden sonra tahsil edilip yargı kararı uyarına iadesi gereken bir verginin herhangi bir yasal neden gösterilmeden yasal/kanuni faizi ile iadesine karar verilmesinin istenmesi halinde, bu faiz talebinden Vergi Usul Kanununun 112 nci, maddesinde belirtilen tecil faizinin anlaşılması ve,

-Aykırılığın bu yönde giderilmesi,

Kararlaştırılmıştır.

 

Karara ekte yer verilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210909-8.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.