Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
19 Ağustos 2022

Sirküler No: 389


TCMB Para Politikası Kurulu 18 Ağustos 2022 tarihli olağan toplantısı sonucunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14’den yüzde 13’e indirilmesine karar vermiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2022/duy2022-35

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı, Türkiye İş Kurumu tarafından; işsiz personelin mesleki deneyim kazanması, mesleki uygulamaları öğrenmesi ve çalışma ortamına uyum sağlaması amacıyla düzenlenmektedir. İmalat ve bilişim sektörlerinde maksimum 6 ay, hizmet sektöründe ise maksimum 3 ay süre ile düzenlenebilen programlardan aynı anda farklı meslek kodları için birden fazla program düzenlenebilir. Bu süre boyunca personel İŞKUR tarafından istihdam edilir. Maaşı ve sağlık sigortası İŞKUR tarafından ödenir. Program süresi sonunda kursiyerlerin en az yarısının istihdam edilmesi gerekmektedir. Programı tamamlayan kursiyerlerin istihdam edilmesi durumunda, 6645 sayılı kanun kapsamında, 42 aya kadar (imalat ve bilişim sektörlerinde 42 ay, hizmet sektöründe 30 ay) %15,5’luk SGK İşveren Hissesi desteği de sağlanmaktadır. Buna ek olarak, personel program süresince 3 ay işsiz sayılacağı için, yeni çıkan 7103 sayılı teşviğe de uygun duruma gelmektedir ve işverene 6645’ten daha da avantajlı bir fayda sağlamaktadır.

Kimler faydalanabilir?

 • 15 yaşından büyük ve son 1 aydır işsiz olanlar

 • Son 3 ay içinde ilgili şirkette çalışmamış olanlar

 • Emekli olmayanlar

 • İşverenin birinci ve ikinci derece yakını olmayanlar

Kaç kişi faydalanabilir?

Bir program döneminde, il bazında toplam çalışan sayısının %30’una kadar kursiyer kontenjanı verilebilir. Ancak bu sayı %10 ile başlatılmakta, programın başarısına göre, İŞKUR İl Müdürlüğü’nün inisiyatifinde %30’a kadar çıkabilmektedir. Proventus olarak, şu ana kadar, tüm müşterilerimizde doğrudan %30 kontenjan ile programa başladık!

 • Çalışan sayınızın %30’una kadar kontenjan sağlanmaktadır. Mevcuttaki kursiyer sayınız %30’un altına düştüğünde ya da mevcuttaki İşbaşı Eğitim Programları sonlandığında, boşalan kontenjan için yeni programlar düzenlenebilir.

 • Aynı dönemde birden fazla program başlatılabilmektedir. Bu da her kursiyerin programdan maksimum süre ile faydalanmasını sağlar.

 • Programdan faydalanan kursiyerlerin %50’sinin, program süresi kadar istihdam edilmesi zorunludur. Ancak herhangi bir nedenden dolayı bu koşul sağlanamazsa bile, normal işe aldığınız personellerinizi İŞKUR kaydı yaparak, bu koşulu da tamamlayabiliyoruz.

Ne kadar tasarruf sağlanır?

İşe İlk Adım Projesi'nin detayları için tıklayınız...

İşe İlk Adım Projesi

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan “İşe İlk Adım Projesi” sayesinde, yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençler işbaşı eğitim programlarına dahil edilerek mesleki deneyim ve tecrübe kazanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, İşbaşı Eğitim Programını tamamlayan kursiyelerin 6 aya kadar olan zorunlu istihdam sürecinde, net asgari ücretin %50’si, zorunlu istihdam süresinin bitiminden sonraki 12 ayda da net asgari ücretin %25’i aylık bazda işverene ödenir. İşbaşı Eğitim Programı’nı tamamlayan personeller 7103 teşviğine de uygun duruma geldiği ve bu sayede de SGK ve vergi teşviklerinden de yararlanacağı için, 7103 teşviklerine İşe İlk Adım Projesi de eklenince işverenlere ciddi bir tasarruf imkanı sağlanır.

İşe İlk Adım Projesi'nin detayları için tıklayınız...

Avantajları nelerdir?

 • MALİYET AVANTAJI

  Programdan faydalan her bir personel için 3 aylık program süresince aylık 3006,12 TL tasarruf imkanı sağlar. Personelin 6 aya varan maaşı ve sağlık sigortası İŞKUR tarafından ödenir.

 • VERGİ İNDİRİMİ

  İşveren tarafından verilen ek ödemeler (yol, yemek, maaş farkı vs.) SGK priminden muaftır. Ek ödemelerin 1279,20 TL’ye kadar olan kısmı da gelir vergisinden muaftır.

 • SGK İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

  6645 sayılı kanun kapsamında, kurs süresini tamamlamış kursiyerlerden şirketin kadrosunda çalışmaya devam eden personeller için, üretim sektöründe 42 ay, hizmet sektöründe de 30 ay boyunca %15,5’luk SGK İşveren Hissesi teşviği verilir. Personeller 3 ay işsiz sayılacağı için, aynı zamanda 7103 sayılı kanun kapsamındaki teşviğe de uygundur.

 • İŞKUR SERTİFİKASI

  Programı başarı ile tamamlayan personellere İŞKUR tarafından sertifika verilir. Çalışanlarınızın sertifikalılık oranını arttırmış olursunuz.

Dezavantajları ve çözüm önerileri…

 • EMEKLİLİK PRİMİ

  İŞKUR; kursiyerlerin sağlık primini öder, ancak emeklilik primini ödemez. Yani 3 aylık bu süre, çalışanın emekliliği için değerlendirilmez. Emeklilik yaşı 60 yaşının üzerine çıktığı için, bu konu personel adayları için sorun teşkil etmez. Ancak, özellikle personel bulma konusunda sıkıntı yaşayan şirketler, personelin emeklilik primini, dışarıdan yatırması için ek ödeme olarak personele ödemektedirler. Bu da personel bulma sürecini kolaylaştırmaktadır. Turnover’ın yüksek olduğu müşterilerimizde ise, program süresince değil, istihdam yükümlülüğünün sona erdiği tarihte 1 maaş ikramiye taahhüdünde bulunmaktadırlar. Bu da, hem personelin zor bulunduğu bölgelerde personelin işi kabul etmesini kolaylaştırmakta, hem de %50 istihdam yükümlülüğünün sağlanmasına katkı sağlamaktadır.

 • FAZLA MESAİ

  İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilen personellere fazla mesai yaptırılamamaktadır. Bu kapsamda da, uygulama esnasında çözüm önerilerimiz (fazla mesai yerine off vermek vb.)bulunmaktadır.

Proventus’un hizmetleri nelerdir?

İŞKUR kayıtları

Şirketin tüm personellerinin İŞKUR kayıtları Proventus tarafından yapılır.

İŞKUR sözleşmeleri

Şirket, kursiyer ve İŞKUR arasındaki sözleşmeler tarafımızca hazırlanır.

Kursiyer kimlik kartları

Kursiyer kimlik kartları, tarafımızca hazırlanır.

İmza föyleri

İmza föyleri, tüm işyerlerinden tarafımızca toplanır.

Puantajlar

Puantajlar, tüm kursiyerler için tarafımızca hazırlanır. Yapılan ek ödemeler vs. hepsi kontrolümüzdedir.

Denetim

İstihdam yükümlülüğü ve diğer konular tarafımızca takip edilir.

Tüm süreçler Proventus'un takibinde!

Proventus çalışanı, deneyimli insan kaynakları uzmanları müşteri şirketin bünyesinde İşbaşı Eğitim Programı Danışmanı olarak çalışır. Personellerimiz, müşterimizin şirket kurallarına ve prosedürlerine uymak zorundadır. Şirket sadece normal işe alım sürecine devam eder. Personelin uygunluk sorgulamasından İŞKUR kaydına kadar tüm süreçler bizim takibimizdedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.